Рециклирамо - Иновирамо

Ученици 1/2 разреда ОШ “Десанка Максимовић”, са својом учитељицом Иванком Панић, у садржајима предмета Свет око нас, упознају нове материјале, њихове особине, распрострањеност и намену. Као обавезан део ове области, говори се и о рециклажи. Током реализације садржаја, ученици су се упознали са појмом и основним елементима животне средине, уочавали и описивали основне појаве и промене у животној средини, као и појаве које угрожавају животну средину.

Најзанимљивији део усвајања садржаја је практичан рад ученика. Од различитих врста папира и картона, резањем, савијањем, лепљењем, преобликовањем, стварали су нове употребне предмете или омиљене играчке. Врло маштовито и спретно, настајали су бројни предмети: сталкови за оловке различитих облика и величина, камиони, трактори, колица, за чију израду су коришћени и пластични елементи ( чепови различитих величина и боја).

У првом циклусу основног образовања и васпитања, еколошки садржаји се често прожимају кроз скоро све наставне предмете, корелацијом. Ипак, највише су заступљени у наставним предметима Свет око нас ( 10%) у првом и другом разреду и Природа и друштво у трећем и четвртом разреду основног образовања и васпитања. “Општи циљ интегрисаног наставног предмета Свет око нас јесте да деца упознају себе, своје окружење и развију способности за одговоран живот у њему. Један од посебних циљева и задатака је развијање еколошке свести. Најважнији циљеви наставног предмета Свет око нас су: формирање елементарних појмова из природних и друштвених наука; подстицање дечјих интересовања, питања, идеја и одговора у вези са појавама, процесима и ситуацијама у окружењу у складу са когнитивно-развојним способностима; подстицање и развијање истраживачких активности деце; подстицање уочавања једноставних узрочно-последичних веза, појава и процеса, слободног исказивања својих запажања и предвиђања; развијање одговорног односа према себи и окружењу и уважавање других. Планирани циљеви се реализују кроз конкретне задатке

Систем образовања и васпитања мора бити у сталној функцији формирања вредносне еколошке оријентације ученика. На структуру система еко-вредности утичу следећи фактори: образовни систем, глобално друштво, технолошки развој, еколошки покрети, традиција и др. Правилном стварању еколошког вредносног система доприносе и микросредина, породица, колектив.”

Наташа Буљугић

<< Nazad 

 

Корисни линкови

logo2

9063977