Запослени

ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

РАДНО МЕСТО

Ана Новковић

Директор школе

Дајана Параљов

Секретар школе

Благица Крстић

Шеф рачуноводства

Милица Филиповић

Административни радник

Гордана Антанасијевић Вакић

Стручни сарадник-психолог

Миљана Зејак

Стручни сарадник-библиотекар

Дејана Дечермић

Сервирка

Светлана Милосављевић

Спремачица

Љиљана Бирташевић

Спремачица

Светлана Мирчов Качавенда

Спремачица

Фреди Сабо

Домар

 

 НАСТАВНО ОСОБЉЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

Драгана Милетић

Разредна настава

Драгана Ђурић

Разредна настава

Гордана Албу

Разредна настава

Милош Баковић

Разредна настава

Снежана Ломигора

Разредна настава

Наташа Буљугић

Разредна настава

Татјана Бошков

Разредна настава

Иванка Пнић

Разредна настава

Маја Лазаров

Српски језик

Олгица Петковић

Српски језик

Грађанско васпитање

Животне вештине

Татјана Марковић

Енглески језик

Емилија Тођераш

Енглески језик

Медијска писменост

Милош Манић

Немачки језик

Анкица Ереш

Ликовна култура

Уметност

Снежана Качина

Музичка култура

Драгица Качина

Историја

Анита Меза

Историја

Свакодневни живот у прошлости

Грађанско васпитање

Гордана Станковић

Географија

Наталија Петровић

Физика

Радомир Вукосављевић

Математика

Милош Ивачковић

Математика

Ануца Славковић

Биологија

Моја животна средина

Маријана Ђоковић

Хемија

Миланка Стојковић

Техника и технологија

Информатика и рачунарство

Марко Бојовић

Информатика и рачунарство

Новица Стојановић

Физичко и здравствено васпитање

Обавезне физичке активности

Маја Милошевић

Физичко и здравствено васпитање

Обавезне физичке активности

Душан Васић

Верска настава

Ана Албу Савић

Румунски језик

Каролина Ђуриш

Мађарски језик

Корисни линкови

logo2

9248487