Витезови витези - дах емпатије и толеранције у слици и писаној речи

Ученици млађих разреда ОШ "Десанка Максимовић" из Ковина, дугогодишњи су и верни читаоци часописа за децу "Витез". Писан је за децу школског узраста који прати теме прилагођене образовним и васпитним циљевим. Садржаји прате план наставе и учења наставних предмета, приближава га ученицима на необавезан и забаван, спонтан и ненаметљив начин, повезујући актуелности са градивом, игру са учењем.Такође, веома конкретно, бави се и темама које настају као одговори на дечија питања, насталих на основу њихових искустава, афинитета или емоционалног и развојног процеса.  Међу текстовима су и они који развијају и негују емпатију и толеранцију  Кроз приче и песме, допире се до ученика који чине или трпе насиље. Веома је битно да на примерима осете да је најважније да о свом проблему разговарају. Читаоци наилазе на правилан приступ, разумевање њихових проблема и постепен пут ка решењу тих проблема. Текстови пружају могућност свима да отворе срце за оне који су мало другачији, али осећају и воле на потпуно исти начин и негују отворену комуникацију са својим вршњацима, учитељима, члановима породице или пријатељима...Пратећи најновија достигнућа науке, културе, спорта … часопис је и средство информисања ученика које обликује естетски укус и подстиче креативност. “ Документ је културе једног времена, важан сегмент одрастања и велика подршка свету детињства, развија машту, формира навику читања, подиже језичку културу, писменост и обавештеност.”

Читање поспешује и  креативност ученика ОШ “Десанка Максимовић” који  издавачу часописа, редовно шаљу своје песме и цртеже, који се објављују. Похваљујемо све ученике школе којима је рад објављен у протеклом периоду! 

Наталија Павић 4/1, учитељица, Драгана Милетић

Бојана Маодуш 4/1, учитељица Драгана Милетић

Лука Јовић 2/1, учитељица Снежана Ломигора

Лена Петрановић, 2/2, учитељица Наташа Буљугић

Елена Дукић 2/2, учитељица Наташа Буљугић

Наташа Буљугић

ПР ОШ “Десанка Максимовић” Ковин

<< Nazad 

 

Корисни линкови

logo2

9249556