Међународни дан толеранције у ОШ “Десанка Максимовић” у Ковину

ТОЛЕРАНЦИЈА ЈЕ ВРЛИНА!

Ученици млађих разреда су 16. новембра 2021. обележили Међународни дан тплеранције на различите начине. Иако је ова тема присутна у свакодневном школском животу, свака одељенска заједница је са својим учитељима још једном истакла важност и потребу да свако дете остварује своја права и обавезе у којима је толеранција саставни и неизиставни део!

Кроз сликовне поруке трећака, најчешће се изражавала дечија емпатија према другарима којима треба додатна подршка, како у когнитивном тако и у социјалном или емоционалном расту и развоју. Четвртаци су о толеранцији говорили из Деклерације Уједињених нација, о њеним принципима и записивали их на одељенској огласној табли, онако како су их разумели и како их примењују у свакодневном животу, у породици, школи, игри...Затим су у оквиру часа српског језика, написали писмо које су по слободном избору, желели да упуте неком другу из суседног одељења четвртог разреда. Избор је био на основу жеље за бољим упознавањем или дружењем, па чак и потребом успостављања боље комуникације. У форми писма, како се оно иначе пише, прожимао се текст са садржајима толеранције и уважавања различитости. Наравно, учитељице оба одељења су обратила пажњу да свако дете суседног одељења добије писмо. Уз правилно адресирање примаоца и пошиљаоца, коверте су предате теткици, која је поделила сваком детету адресирано писмо, баш како би и поштар то учионио. Изненађења су била велика и очигледна, јер су деца добијала писма управо од оних са којима и нису била често у контакту. Из овога су закључили да је дружење уз поштовање свих принципа токеранције много лепше и богатије!

Наташа Буљугић

<< Nazad 

 

Корисни линкови

logo2

8777603