Стручна усавршавања у ОШ „Десанка Максимовић“

Током априла  месеца, одржана су стручна усавршавања учитеља, наставника и стручних сарадника школе. Он – лајн платформе  су  омогућиле да се на најједноставнији начин реализују стручни скупови, вебинари и тимови, који доприносе ефикасном стручном усавршавању, размени искустава и решавању неких проблемских ситуација.

„Критичко мишљење у почетној настави математике“ од циља до исхода

„ Како подучавати вештинама комуникација“ ( Како причати са децом, а да деца заиста слушају, начини за успешну комуникацију, кораци развоја вештина комуникација, улога наставника у развоју комуникације, заначај асертивне комункације)

Конференција „ Дигитално образовање 2021.“ – тродневна конференција са учесницима из региона, али и Енглеске и има међународни карактер са преко 9000 учесника.

„Стручни скуп“ Тима за превенцију од наиља, злостављања и занемаривања деце.

Наташа Буљугић

 

<< Nazad 

 

Корисни линкови

logo2

8777825