Пројекат у оквиру садржаја природе и друштва у трећем разреду

Ученици 3/1 и 3/2 разреда, ОШ “Десанка Максимовић” из Ковина, који припадају првој генерацији која ради по новим садржајима Плана наставе и учења, веома добро реализује наставне садржаје. Уз адекватну примену метода и техника рада учитеља, применом дигиталне технологије у настави, али пре свега практичном применом знања, ученици су већ оспособљени да усвајају знања и путем реализација пројеката у настави.

Један од тих је део садржаја из наставне јединице “Ваздух” из предмета Природа и дроштво, где су ученици практично применили стечена знања о јачини ветра и његовом мерењу у свакодневним условима њиховог живота. Пројекат је сам по себи, веома добар извор мотивације код ученика за стицање знања, али највише ефеката постиже у примени и процени стечених знања. Практичним радом се употпуњује осећај да је то стечено знање корисно, како лично, тако и за окружење.

Циљ пројекта је био да од рециклираних и природних материјала : дрвета, дашчица, пластичних чаша, папира у боји, направе анемометар за мерење јачине ветра и практично га примене. Јачина ветра је помало субјективан појам, јер га свако доживљава према свом осећају. На дубљем постољу од глине, стави се дрвена оловка, која на врху има гумицу. Док се постоље сушило, ученици су на две укрштене дашчице, на њеним крајевима, испод, учврстили пластичне чаше, од којих је једне обложена папиром у боји, док су остале беле и све су окренуте, отвором, у истом правцу. Затим су се дашчице са чашама причврстиле на врх оловке и кроз гумицу, фиксирале једном чиодом како би се лако окретале услед ветра.

Усвојивши најпре знања о врстама јачине ветра, направљена је табела у складу са тим. Затим су ученици помоћу анемометра, у школском дворишту, бројали обртаје и записивали их у таблицу. Наравно, анемометар не може да очита брзину ветра,јер постоје заједничке мере за јачину ветра. али је помогао да се сазна којом јачином дува ветар. С обзиром да су “Десанкини” ђаци из Ковина, који се налази на југу Баната, где често дувају различите врсте ветрова, имали су велико задовољство да констатују да у њиховом крају дувају и поветарац, слаб и умерен ветар, али и веома јак и олујни ветар!

Наташа Буљугић

<< Nazad 

 

Корисни линкови

logo2

9064297