Пројектна настава и ликовна култура у корелацији у 2/1 разреду

Часови пројектне наставе и ликовне културе се веома успешно реализују, како због занимљивих садржаја, тако и због могућности да се ученици изражавају на креативан начин. Ученици 2/1 разреда су са својом учитељицом, Гораданом Албу, реализовали часове ПиД-а, ликовне културе и пројектне наставе као међупредметну повезаност у реализацији садржаја. На часовима  ПиД- а су се ученици најпре упознали са прошлошћу и начином живота свога краја. Затим су  на пројектној настави направили план реализације пројекта, који ће, између осталог, садржати и изложбу практичних радова. Практичан рад је реализован на часовима ликовне културе. Сваки ученик је направио макету сеоске куће, уптребивши глину, глинамол за зидове кућа, прозоре, врата;  дрвене штапиће или дрвца за кровове или тарабе, каменчиће за стазе или темељ куће, чврће картоне за кровове, темпере за бојење зидова, врата, прозора и гранчице четинара из природе за двориште и окућницу. Материјали и прибор за рад су коришћени на безбедан начин. На основу онога што им је познато из досадашњег искуства о насељима, могли су да обликују и куће из прошлости на маштовит начин.  Крајњи продукт рада је стварање једног сеоског насеља из прошлости. Основна сврха овог пројекта је организација композиције у простору и сарадња, изражавање својих емоција, маште, сећања и замисли, одабраним материјалима и техникама, при том развијајући свој национални идентитет и осећај припадности уз поштовање традиције и културе!

Нташа Буљугић

<< Nazad 

 

Корисни линкови

logo2

9248555