Пројектна настава у трећем разреду „Здраво се хранимо“

Ученици  3/1 и 3/2 су реализовали пројектну тему: „ У здравом телу- здрав дух“.

ЦИЉ  је усвајање здравих навика и стилова живота. Припремање и конзумирање здраве ужине.

ИСХОДИ  су у потпуности остварени и сваки ученик ће бити у стању да:

- разликују здраву од нездраве хране

- уочи значај воћа и поврћа у исхрани

- уочи значај да је здрава исхрана – разноврсна исхрана

- сарађује са другима у групи на заједничким активностима

- пронађе нову намену воћу и поврћу

- природне облике надограђује и допуњује и на тај начин развија комбинаторне способности

- примени стечена знања и доживљена искуства на новим задацима

ДУЖИНА ТРАЈАЊА  ПРОЈЕКТА је реализована током 5 школских часова непосредне и онлајн наставе.

 ВРЕМЕ  РЕАЛИЗАЦИЈЕ је планирано и реализовано током  октобра месеца.

ПРОЈЕКТНЕ АКТИВНОСТИ:  

 Најпре су посматрали и уочили проблем- Шта утиче на наше здравље? Подсетили се шта знају о здравим навикама, а затим разговарали о проблему. Размислили су  и предложили решења.Ученици су предлажили начине решавања проблема ( Здрава ужина) . Исланирало се спровођење акције ( динамика, сарадња, материјал). Кренули су у акцију: узели су  учешће у вођеним активностима, пратили  и бележили пројектне активности, а затим анализирали резултате. Подели су и послали поруку. Направљена је презентација радова и извршена евалуација

ПРОДУКТИ ПРОЈЕКТА

Песме и приче на тему : У здравом телу- здрав дух у часопису „Витез“, представљен Мали кувар здраве ужине, направљена ужина у школи и направљен „смути“ од воћа, код куће.

  УЛОГА ИКТ-а  У  ПРОЈЕКТУ је била важна јер су  ученици, укључивањем у Г-учионицу, представили и своје активности спроведене код куће.

Мали кувар су рецепти које су сами осмишљавали и по којима  су ученици правили своју здраву ужину - електронско издање

ППТ презентација пројектних активности је Представљање пројектинх активности на сајту школе. 

 

}Наташа Буљугић

 

<< Nazad 

 

Корисни линкови

logo2

8627620