Модел остваривања наставе

Поштовани родитељи,

У складу са одговарајућим стручним упутствима које је школа добила од Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Педагошки колегијум и Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе сачинили су, а Наставничко веће  на седници одржаној дана 25.08.2020.год. усвојило Оперативни план организације и реализације наставе. Основа за припрему предлога били су анализа просторних услова школе, чињеница да школа зграду дели са Гимназијом и економском школом „Бранко Радичевић“, резултати анкете родитеља, као и број ученика у одељењима.

 

 

Модел остваривања наставе

 

Настава ће се у школи реализовати на следећи начин:

За ученике првог циклуса ( од 1-4. разреда) настава се реализује свакодневно у школи кроз непосредан васпитно образовни рад. Часови обавезних предмета реализују се углавном у школи. Изборни програми/предмети и други облици васпитно образовног рада реализују се непосредно у школи, на даљину или путем е платформе.

За ученике другог циклуса ( 5-8. разред) наставас се реализује по комбинованом моделу.

Часови обавезних предмета реализују се у школи. Изборни програми/предмети и други облици васпитно образовног рада реализују се непосредно у школи, на даљину или путем е платформе.

Одељења су подељена у А и Б групу.

А група ће наставу похађати понедељком, средом и петком, а група Б уторком и четвртком. Наредне недеље групе се ротирају.

Ученици у данима када немају непосредан образовно васпитни рад у школи, прате часове наставе који се емитују на Јавном сервису Србије и путем е платформе по потреби добијају додатне садржаје и задатке.

Одељења која имају више од 15 ученика подељена су у 2 групе.

С обзиром на специфичност да школа дели простор са Гимназијом и економском школом

Настава се реализује у једној смени, у два дефинисана термина.  У току септембра ученици ће наставу похађати само у преподневној смени, а од октобра ће се смене мењати на две недеље, тако да ће у једној смени наставу похађати ученици основне, а у другој ученици средње школе.

Часови трају 30 минута. Између два термина обезбеђена је пауза за чишћење и дезинфекцију простора

 

Подела по групама

ПРВИ ЦИКЛУС

ГРУПА - А

ГРУПА - Б

1-1

7

1-1

10

1-2

7

1-2

10

2-2

13

2-1

15

3-2

7

3-1

15

4-1

13

3-2

10

4-2

14

   

УКУПНО

61

УКУПНО

60

 

ДРУГИ ЦИКЛУС

ГРУПА - А

ГРУПА - Б

5-1

15

5-2

9

5-2

9

6-2

11

6-1

11

7-1

8

7-1

8

7-2

9

7-2

10

8-1

9

8-1

8

8-2

15

УКУПНО

61

УКУПНО

61

       

 

Прва недеља: Ученици од 1. до 4. разреда(група-А) крећу у седам и тридесет, док (група-Б) креће у десет и четердесет.

Друга недеља: Обрнуто.

У складу са Стручним упутством могућ је и клизни распоред звоњења и почетка наставе о чему ћете бити благовремено обавештени од стране одељенског старешине.

Прва недеља: Ученици од 5. до 8. разреда крећу у седам и тридесет и то:

Група-А –понедељак,среда и петак,

Група –Б- уторак и четвртак.

Друга недеља: Обрнуто

 

 

Распоред по учионицама

разред/одељење

број учионице

разред/одељење

број учионице

1-1

12

5-1

кабинет хемије

1-2

11

5-2

29

2-1

13

6-1

28

2-2

30

6-2

10

3-1

22

7-1

32

3-2

23

7-2

27

4-1

9

8-1

34

4-2

31

8-2

33

 

 

             Распоред звоњења                                               

Преподневна смена

ПРВИ ЦИКЛУС

ДРУГИ ЦИКЛУС

ГРУПА А

ГРУПА А+Б

БРОЈ ЧАСА

ТРАЈАЊЕ ЧАСА

БРОЈ ЧАСА

ТРАЈАЊЕ ЧАСА

1.

0730 – 0800

1.

0730 – 0800

2.

0805 – 0835

2.

0805 – 0835

ВЕЛИКИ ОДМОР – ЧИШЋЕЊЕ И ПРОВЕТРАВАЊЕ УЧИОНИЦА 15 МИНУТА

3.

0850 – 0920

3.

0850 – 0920

4.

0925 – 0955

4.

0925 – 0955

ЧИШЋЕЊЕ И ПРОВЕТРАВАЊЕ УЧИОНИЦА 45 МИНУТА

ЧИШЋЕЊЕ И ПРОВЕТРАВАЊЕ УЧИОНИЦА 10 МИНУТА

ГРУПА Б

5.

1005 - 1035

1.

1040 – 1110

6.

1040 – 1110

2.

1115 – 1145

7.

1115 – 1145

ВЕЛИКИ ОДМОР – ЧИШЋЕЊЕ И ПРОВЕТРАВАЊЕ УЧИОНИЦА 15 МИНУТА

3.

1200 – 1230

 

4.

1235 – 1305

 

Поподневна смена

ПРВИ ЦИКЛУС

ДРУГИ ЦИКЛУС

ГРУПА А

ГРУПА А+Б

БРОЈ ЧАСА

ТРАЈАЊЕ ЧАСА

БРОЈ ЧАСА

ТРАЈАЊЕ ЧАСА

1.

1400 – 1430

1.

1400 – 1430

2.

1435 – 1505

2.

1435 – 1505

ВЕЛИКИ ОДМОР – ЧИШЋЕЊЕ И ПРОВЕТРАВАЊЕ УЧИОНИЦА 15 МИНУТА

3.

1520 – 1550

3.

1520 – 1550

4.

1555 – 1625

4.

1555 – 1625

ЧИШЋЕЊЕ И ПРОВЕТРАВАЊЕ УЧИОНИЦА 45 МИНУТА

ЧИШЋЕЊЕ И ПРОВЕТРАВАЊЕ УЧИОНИЦА 10 МИНУТА

ГРУПА Б

5.

1635 – 1705

1.

1710 – 1740

6.

1710 – 1740

2.

1745 – 1815

7.

1745 – 1815

ВЕЛИКИ ОДМОР – ЧИШЋЕЊЕ И ПРОВЕТРАВАЊЕ УЧИОНИЦА 15 МИНУТА

3.

1830 – 1900

 

4.

1905 – 1935

<< Nazad 

 

Корисни линкови

logo2

8627759